İnsan Kaynakları Polİtİkası

Faaliyette bulunduğumuz sektörde ilk kuruluşumuzdan itibaren bireye saygı, bireysel sorumluluk, yenilikçi, yaratıcı düşünceye açıklık ve insan kaynaklarının sürekli gelişimi başlıca inanç ve değerlerimizi oluşturmaktadır. Savatel olarak izleyeceğimiz yolda amacımız; bu günlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak bünyemizde bulunan ekip ruhunu, takım çalışmasını kullanan çalışan profili ile oluşturmaktır. Çalışanlarımızı yüksek performansa ulaştırmak için performans değerlendirme sistemlerine tabi tutmak, gerekli eğitimlerini almalarını sağlamak esastır. Politikalarımız, uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak, motive edici, güvenli ve çalışan gelişimine odaklanarak şirketin standartlarını sürekli olarak yükseltecek şekilde tasarlanmıştır.


  • Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak
  • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak
  • Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek
  • Tüm çalışanlar için şirket içerisinde eşit fırsatlar yaratmak
  • Çalışanların maddi ve manevi haklarını gözetmek
  • Çalışan memnuniyetini sürekli olarak artırmak
  • Çalışan motivasyonunu ve sadakatini öncelikli hale getirmek
  • Şirket genelinde ayrım yapmaksızın tüm çalışanlar için açık ve şeffaf yönetim politikaları uygulamak
  • Performans yönetim sistemimizi şirket hedefleri doğrultusunda iyileştirmeye devam etmek
  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek

İşe Alım

İşe alımlarımızda, kurum kültürüne ve pozisyona uygun adaylarla ilerleyerek şirketimize kazandırmayı hedefleriz. Şirketimize yapılan tüm başvurular veri tabanımıza kaydedilir. İlgili pozisyonlar için bu veri tabanından niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur ve işe alım süreci başlatılır. İşe alım sürecimizde bütün adaylarımızın, pozisyona göre fonksiyonel yetkinliklerinin yanı sıra etik değerlere sahip, işini seven, gelişime açık, takım ruhuna yatkın, özgüven sahibi olmalarıda ayrıca aranan özelliklerdendir. Kurum kültürü ve değerlerimize uygunluk, sürecin tümünde dikkate aldığımız en önemli kriterlerdir. İdari pozisyonlarımız için temel yetkinliklerle birlikte, ekip geliştirme yetkinliği de aranır. Yetkinlikler ile beraber adayların mesleki ilgi alanları ve teknik bilgileri de değerlendirilir.


Eğİtİm ve Kİşİsel Gelİşİm

Değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve şirketin başarılı çizgisini sürdürebilmek için sürekli gelişim şarttır. Çalışanlarımızın bilgi ve motivasyonu, müşteri odaklı ve takım ruhu içinde çalışmaları başarımızın temel taşlarını oluşturur. Çalışanlarımızı şirketimizin sürekli gelişimine paralel olarak geliştirilmesi gereken en önemli kaynağımız olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda eğitim ihtiyaçları çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri, mevcut ve potansiyel görevleri dikkate alınarak çalışan ve yöneticileri tarafından birlikte belirlenir ve şirket genelinde oluşturulan yıllık eğitim planları çerçevesinde karşılanır.